Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba postihuje nervovou soustavu a je charakteristické poruchami motorických funkcí. Ty jsou zapříčiněny odumíráním mozkových buněk, které u zdravých lidí tvoří látku potřebnou k přenosu informací mezi neurony.

Nemoc se vyskytuje zhruba u jedné až dvou osob z tisíce. Nejvíce ohroženi jsou muži mezi 55. a 62. rokem života, zhruba deset procent nemocných představují lidé mladší 40 let.

Jaké jsou příznaky Parkinsonovy choroby?

Prvotní příznaky se u většiny nemocných rozvíjejí pozvolně, proto jim pacienti nepřikládají zvláštní pozornost. Signály, kterých si pacienti již spolehlivě povšimnou, obvykle souvisí až s motorickou činností. Příznaky jim totiž začínají ztěžovat každodenní činnosti, které jim do té doby nedělaly žádný problém. Často se jedná například o odemykání dveří či přecházení ulice.

Rychle nastupující únava

Pocit tuhosti

Pocit těžkých končetin

Křeče

Zpomalení chůze

Zvýšená tvorba slin, slz a potu

Třes

Porucha rovnováhy

Poruchy psaní

Poruchy vyjadřování

Samovyšetření a kdy navštívit lékaře

Při prvních příznacích ihned kontaktujte svého lékaře. Včasné zahájení léčby může zabránit dlouhodobým následkům.