Encefalitida

Je onemocnění vyvolané virem klíšťové meningoencefalitidy, který patří mezi arboviry. Onemocnění může probíhat pod obrazem meningitidy, meningoencefalitidy až závažné encefalomyelitidy. Průběh je variabilní – od abortivních forem (s málo vyjádřenými příznaky) až po typicky dvoufázový průběh s postižením centrální nervové soustavy. Základem klinického obrazu jsou febrilie, bolesti hlavy a neurologické příznaky. Specifická antivirová terapie neexistuje, léčba je pouze symptomatická. Úmrtnost KME je nízká, ale poměrně časté jsou trvalé neurologické následky. Proti KME lze očkovat.

Virus klíšťové meningoencefalitidy patří mezi nejčastější původce aseptických neuroinfekcí v České republice. U dětí převažuje klinický obraz meningitidy, až 2/3 dětí vykazuje po prodělání KME deficit v kognitivních funkcích a má problémy s pamětí.

Jaké jsou příznaky Encefalitidy?

Inkubační doba onemocnění je 7–14 dnů, s krajním rozmezím 3–30 dnů.Většina nákaz je inaparentních. Po 1–3 týdnech inkubace je většinou typický dvoufázový průběh:

1. fáze („chřipková“) virémie s bolestí hlavy a svalů, zvýšenou teplotou, únavou, stav se za několik dní zlepší. Následuje zdánlivé uzdravení ve formě afebrilního období (2–7 dní)

2. fáze – světloplachost, spavost až kóma, slabost svalů, třesy, zvracení

Kdy navštívit lékaře

Při prvních příznacích ihned kontaktujte svého lékaře. Včasné zahájení léčby může zabránit dlouhodobým následkům.

Prevence encefalitidy

Očkování

Mechanická ochrana před parazity

Ochranné prostředy (repelenty, atd.)