mrtvice Cévní mozková příhoda

Cévní mozková příhoda znamená, že se v mozku ucpe některá z tepen, které mozek zásobují živinami a krví. Tato část mozku a mozkových buněk většinou odumírá. Obvykle tepny ucpávají krevní sraženiny. Část cévních mozkových příhod má na svědomí krvácení do mozku.

Podle toho, jaká část mozku byla mrtvicí postižena, se odvíjí následky mrtvice. Může to být ztráta schopnosti mluvit, chodit nebo i o naprostá ztráta schopnosti se pohybovat. Když je mrtvice včas odhalena a je hned zahájena léčba, mnohonásobně se zvyšuje šance vrátit se do plnohodnotného života.

Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí na světě. Třetina lidí na toto onemocnění zemře, další třetina si s sebou nese trvalé následky.

Nejčastější odborná slova

CMP

cévní mozková příhoda

trombóza

“zadrhnutá” krev v žilách, která v místě městnání tvoří “pucek” a zánět

embolie

ucpání cévy “puckem” (trombem), bublinou atd.

ischemická CMP

nejčastější CPM; vmetení “pucku” (trombu) do mozku a ucpání cévy

hemoragická CMP

prasknutí cévy v mozku a následné hromadění krve v mozku a zvýšení nitrolebního tlaku

CT / počítačová tomografie

zobrazovací technika na počítači bez narušení těla (v “tunelu”)

MRI / magnetická rezonance

zobrazovací technika používaná k zobrazení vnitřních orgánů lidského těla

cévní mozková příhoda

Koho mrtvice nejčastěji postihuje?

Nejohroženější skupinu tvoří lidé nad 50 let s nezdravým životním stylem, který je často doprovázen nadváhou, vysokým krevním tlakem, cukrovkou, poruchami srdečního rytmu. Mrtvice stále více postihuje i mladší lidi se špatnou životosprávou, ve stresu atd.

Jaké jsou příznaky cévní mozkové příhody?

Příznaky mrtvice se u každého mohou projevit různě. Obvykle se ale říká, že mrtvice zaútočí velmi rychle, jako “blesk z čistého nebe” nebo jak se lidově říká “že někoho klepla pepka”. Rychlá pomoc je v případě mrtvice naprosto zásadní. Nejrychlejší je jednoduchý test tří základních příznaků.

Bolest hlavy

Rozmazané vidění

Pokles ústního koutku nebo víčka

Nesrozumitelná řeč

Ztráta koordinace a závratě

Slabost končetin

Obrna jedné poloviny těla

Mrtvice
na vlastní kůži
Václav Lukáš

Krůček po krůčku

Václav Lukáš je lékař, kterého postihla mozková mrtvice. Dnes šíří osvětu na diskusním fóru, jak nemoc poznat. U mrtvice je nejdůležitější její včasné odhalení, což se u Václava bohužel nepodařilo. Neměl vysokou šanci na přežití a odnesl si mnoho následků od vady řeči po problémy s koordinací pohybu. Svou pílí a vytrvalostí se mu podařilo vrátit se k téměř normálnímu životu zdravého člověka. Svou mrtvici přičítá stresu. Dnes už žije mnohem poklidněji.

První pomoc Mrtvice

V případě, že máte podezření na mrtvici, ihned zavolejte rychlou záchrannou službu. I když příznaky odezní, mohou se vrátit v ještě vyšší intenzitě. Okamžité řešení situace hraje klíčovou roli, aby se postiženému podařilo “vyváznout” bez následků a s co nejlepší šancí na návrat k životu, na jaký byl zvyklý.

Než přijede záchranná služba

Pacient při vědomí

  • zajistěte nemocnému teplo, hlavu je možné chladit
  • položte nemocného na zem na záda s nataženýma nohama a mírně podloženou hlavou

Pacient v bezvědomí

  • uveďte postiženého do stabilizované polohy
  • zajistěte základní životní funkce
  • nepodávejte nemocnému žádné tekutiny, léky ani potraviny

Možnosti léčby mrtvice

Je-li léčba zahájena do tří hodin, je možné, že se pacient zcela zotaví. Čím déle mozek nemá dostatečný přívod kyslíku, tím menší je šance na uzdravení a/nebo přežití.

Lékaři zasahují podle typu a rozsahu mrtvice. Pokud se jedná o ischemickou cévní mozkovou příhodu, podávají se léky s názvem trombolytika, které rozpouštějí krevní sraženiny. V případě hemoragické příhody většinou musí pacient podstoupit operaci. Lékaři otevřou tepnu, která byla uzavřena krevní sraženinou a mrtvici způsobila.

Rizikové faktory vzniku mrtvice

Vysoký krevní tlak

Nedostatek pohybu

Zvýšená hladina cholesterolu

Kouření

Diabetes

Nadváha a obezita

Rodinná historie

Spánková apnoe

Drogy a alkohol

Mýty
o mrtvici
MUDr. Václav Lukáš

Je mrtvice bolestivá? A postihuje jen starší lidi? Nejčastější mýty o mozkové příhodě vyvrátil odborník na neurologii, lékař Václav Lukáš.

Prevence mrtvice

Zdravá váha

Pravidelný pohyb

Vyvážený jídelníček

Nekuřáctví

Omezení alkoholu

Vyhýbat se stresu

Pravidelné kontroly