infarkt Když srdce nemůže dýchat

Infarkt myokardu znamená, že se člověku ucpe nebo výrazně zúží část pravé či levé věnčité tepny a/nebo některá z cév v povodí těchto tepen, které zásobují srdce krví a kyslíkem. Když k takové “ucpávce” dojde, kousek srdce nemůže dýchat, neproudí do jeho části kyslík. Po delší době tato část srdce umírá.

Když jde o menší cévy, vytvoří se jizva. Když se ucpe přímo jedna z věnčitých tepen, dochází k infarktu. Ve většině případů se jedná o “ucpávku” způsobenou krevní sraženinou v místě zúžení tepny. Zcela vzácně má toto postižení jiný původ. Ročně skončí v ČR s infarktem přes 20 000 lidí.

Zobrazit více

KOHO INFARKT NEJČASTĚJI POSTIHUJE?

Nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé nad 50 let, kteří se málo hýbou a jí nezdravě. Tyto rizikové faktory se často objevují společně s obezitou, cukrovkou, vysokým cholesterolem a krevním tlakem.

Infarkt postihuje mnohem častěji muže než ženy. Nevyhýbá se ani mladším generacím. U těch je často spojený s vysokou srážlivostí krve, genetickými dispozicemi (infarkt, obezity, krevní tlak apod. v rodině) či špatnou životosprávou (kouření, alkohol, fast food).

Slovníček pojmů

Myokard

srdeční svalovina, která zajišťuje stahy srdce

EKG

elektrokardiografie – základní vyšetřovací metoda v kardiologii, která snímá elektrickou aktivitu srdce (jeho stahy)

Angioplastika

chirurgický zákrok, při němž je do postiženého místa zaveden katetr, který odstraní nebo naruší blokádu v cévě/tepně

Bypass

operativní přemostění málo průchodné nebo neprůchodné tepny

Stent

trubičkovitá výstuž, která se umisťuje do místa zúžení tepny

srdeční svalovina, která zajišťuje stahy srdce

Jaké jsou příznaky infarktu myokardu?

Příznaky se mohou objevit samostatně nebo v kombinaci. Nemusí se nutně jednat o infarkt, je ale důležité v každém případě včas vyhledat lékařskou pomoc.

Svíravá bolest na hrudi

Studený pot

Nevolnost

Slabost

Závrať

Dušnost

Infarkt
na vlastní kůži
Jan Štěrba

Cítil jsem úlevu, že žiju

Jan Štěrba (48 let) nám už týden poté, co prodělal akutní infarkt myokardu pověděl, jak se s onemocněním popasoval. Díky včasnému profesionálnímu zásahu lékařů může žít dál a bez následků. Jan si nyní ale uvědomuje, že to tak nemuselo dopadnout a lituje, že dříve neřešil prevenci. Svůj infarkt přičítá kuřácké minulosti. Po infarktu s kouřením ze dne na den přestal a začal se více zajímat o zdravější životní styl.

První pomoc Infarkt

V případě, že máte podezření na infarkt, okamžitě zavolejte rychlou záchrannou službu. Uveďte přesnou adresu, ať může sanitka ihned vyrazit. Včasný zásah hraje při infarktu klíčovou roli.

Jak pomoci, než přijede rychlá záchranná služba?

Pacienta nenechávejte bez dozoru. V případě potřeby požádejte operátora záchranné služby, aby s vámi setrval na lince po celou dobu, než přijede rychlá záchranná služba.

Pacient při vědomí

  • uveďte postiženého do klidové polohy v sedě
  • podejte pacientovi aspirin nebo acylpyrin, který rozšiřuje cévy
  • zajistěte přístup čerstvého vzduchu a vyčkejte příjezdu lékaře
  • postiženého se snažte udržet při vědomí
  • nepodávejte pacientovi jídlo ani pití

Pacient omdlévá, nebo už je v bezvědomí

  • uveďte postiženého do stabilizované polohy
  • kontrolujte puls a dech
  • pokud se puls ztrácí nebo pacient nedýchá, začněte s masáží srdce
  • pokračujte, dokud neucítíte hmatný puls nebo do příjezdu rychlé záchranné služby

Jaké jsou možnosti léčby infarktu myokardu?

Cílem léčby infarktu myokardu je co nejrychlejší (v řádu hodin) obnovení normálního průtoku krve v postižené tepně, tj. co nejrychlejší transport nemocného rychlou záchrannou službou do specializovaného kardiocentra, které provádí katetrizaci srdce s následným provedením tzv. angioplastiky.

Ta se provádí vpichem přes stehenní tepnu v oblasti třísel nebo přes tepnu v paži v oblasti předloktí. Pomocí srdečních cévek a dalších speciálních lékařských nástrojů se zprůchodní uzavření nebo zúžení tepny/tepen. Ve většině případů jsou zavedeny koronární stenty, které udržují průchodnost tepny podobně jako např. železobetonová výztuž tunelu – nedovolí ochablé stěně tepny, aby zkolabovala dovnitř a opět se stala neprůchodnou. Při včasném zákroku je možná záchrana nebo zmenšení infarktového ložiska srdečního svalu. U některých pacientů jsou odloženě na základě znalosti rozsahu postižení dalších tepen indikovány další srdeční operace - koronární bypassy (přemostění) a/nebo zavedení více stentů na potenciálně nebezpečná místa (hrozící zúžení tepny). U závažných nálezů je bypass volen jako první metoda. V těchto případech není možná aplikace stentu, neboť postižení srdečního svalu je příliš vážné. Nedílnou součástí léčby je podávání léků na ředění krve a dalších. Většina léků je po infarktu zpravidla doživotní.

Zobrazit více

Rizikové faktory vzniku infarktu myokardu

Pokud se vás některé z těchto rizikových faktorů týkají, neznamená to nutně, že vás infarkt postihne. Zvyšuje se ale pravděpodobnost.

Věk nad 45 let

Kouření

Vysoký krevní tlak

Vysoký cholesterol

Obezita

Diabetes

Rodinná historie

Nedostatek pohybu

Stres

Mýty
o infarktu
MUDr. Petr Toušek

Že infarkt nepostihuje mladé lidi? A projevuje se vždy jen bolestí na hrudi? Nejčastější mýty o infarktu vyvrátil kardiolog Petr Toušek.

Prevence infarktu myokardu

Pohyb

Zdravá strava

Zdravá váha

Nekuřáctví

Omezení alkoholu

Vyhýbat se stresu

Kontroly u lékaře