Mýty o infarktu myokardu

Infarkt nepostihuje mladé lidi

Většina pacientů je sice starší 50 let, ale infarkt může postihnout i mladé lidi s nezdravým životním stylem.

Infarkt souvisí s krevním tlakem

Infarkt se projevuje nejen vysokým krevním tlakem, ale většinou kombinací několika příznaků. Samotné zvýšení krevního tlaku nemusí znamenat riziko infarktu, přesto byste mu měli věnovat pozornost a navštívit lékaře.

Infarkt vždy provází bolest a tlak na hrudi

Bolest a tlak jsou hlavními příznaky infarktu, tato nemoc se ale může projevit i jinak – dušností, závratěmi, zvracením či ztrátou vědomí.

Je-li infarkt v rodinné historii, prevence je k ničemu

Omyl. Prevencí lze riziko infarktu a celé řady dalších onemocnění výrazně snížit, i když máte případy této nemoci v rodině.

Zrychlený tep je předzvěst infarktu

Zrychlený tep může být známkou nervozity či stresu, ale ne nutně infarktu. Pokud se jedná o dlouhodobější stav nebo jej provází další příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Infarkt postihuje hlavně muže

Je pravda, že starší muži s nezdravým životním stylem jsou nejčastějšími pacienty s infarktem. Může ale postihnout i ženy.

Mýty
o infarktu
MUDr. Petr Toušek

Co se traduje a není to pravda

Že infarkt nepostihuje mladé lidi? A projevuje se vždy jen bolestí na hrudi? Nejčastější mýty o infarktu vyvrátil kardiolog Petr Toušek.

Mýty o mrtvici

Mrtvice postihuje pouze starší lidi

Cévní mozková příhoda postihuje především lidi starší 50 let, ale nevyhýbá se ani mladším pacientům. V ojedinělých případech může potkat i mladé lidi.

Mrtvice je bolestivá

Většina příznaků není bolestivých, proto je často pacienti podceňují nebo dokonce ignorují. Včasné odhalení mrtvice však může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

Mrtvice není dědičná

Samotná mrtvice dědičná není. Dědičné ovšem jsou rizikové faktory, které mrtvici způsobují, jako vysoký krevní tlak, cukrovka, tendence k nadváze apod.

Pokud symptomy mrtvice odezní, nemusím k lékaři

Příznaky mrtvice se mohou objevit a zase zmizet. Ovšem často se pak vrátí ve větší intenzitě. Při prvním podezření na mrtvici ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Pro mrtvici neexistuje prevence

Stejně jako většině závažných onemocnění, i mrtvici lze významně předcházet, a to především zdravým životním stylem.

Mrtvici je těžké poznat

Mrtvice se projevuje celou plejádou příznaků, často v kombinaci. Pokud je znáte, dokážete úder mrtvice i odhalit.

Co se nezlepší do roka, to se nezlepší nikdy

Pacienti po mrtvici často trpí zdravotními následky, jako jsou poruchy řeči či motoriky. Dlouhodobým učením či rehabilitací lze však spoustu těchto následků zlepšit. Takový proces může trvat klidně i více jak 10 let a dotyčný má stále šanci na zlepšení svého stavu.

Mýty
o mrtvici
MUDr. Václav Lukáš

Co se traduje a není to pravda

Je mrtvice bolestivá? A postihuje jen starší lidi? Nejčastější mýty o mozkové příhodě vyvrátil odborník na neurologii, lékař Václav Lukáš.

Mýty o rakovině prsu

Bulka v prsu vždy znamená rakovinu

Tvrdá bulka v prsu může být jedním z příznaků rakoviny, ale nemusí se nutně jednat o toto nádorové onemocnění. Co nejdříve však vyhledejte lékaře.

Rakovina prsu postihuje pouze ženy

Většina pacientů s rakovinou prsu jsou skutečně ženy. Toto onemocnění se však nevyhýbá ani mužům. Obzvláště obezřetní by měli být muži, v jejichž rodině je historie rakoviny prsu.

Mamograf může rakovinu prsu způsobit nebo zhoršit

Mamograf slouží k odhalování rakoviny prsu a neexistují žádné vědecké důkazy, že by rakovinu mohl způsobit.

V rodině není rakovina prsu

I když není v rodině historie rakoviny prsu, pořád můžete rakovinou prsu onemocnět. Riziko onemocnění vzniká nejen geneticky, ale také nezdravým životním stylem a na jejím vzniku se podílí celá řada dalších faktorů. Proto i člověk, který žádný druh rakoviny v rodinné historii nemá, může onemocnět.

Deodoranty přispívají k rakovině prsu

Žádná vědecká studie neprokázala spojitost mezi užíváním antiperspirantů či deodorantů a vznikem rakoviny prsu.

Podprsenky podporují vznik rakoviny prsu

Žádná vědecká studie neprokázala spojitost mezi nošením podprsenky a vznikem rakoviny prsu.

Rakovina prsu se vždy léčí odstraněním prsu

V dnešní době už existují pokročilé možnosti léčby, a pokud je rakovina odhalena včas, většinou není nutné odebrat celý prs.

Mýty
o rakovině prsu
MUDr. Marta Kučerová

Co se traduje a není to pravda

Že je příznak rakoviny prsu jedině bulka? A postihuje tato nemoc jen ženy? Nejčastější mýty o rakovině prsu vyvrátila onkoložka Marta Kučerová.

Mýty o rakovině prostaty

Když nemám v rodině historii onemocnění, pravděpodobně neonemocním

Riziko onemocnění vzniká nejen geneticky, ale také nezdravým životním stylem. Proto i člověk, který nemá rakovinu v rodinné historii, může onemocnět.

Nemám symptomy, nemám rakovinu

První stadia rakoviny prostaty se většinou nijak neprojevují, pacient si proto může myslet, že je zcela zdráv. Každý muž po padesátce by měl z těchto důvodů chodit na preventivní prohlídky k urologovi, a to jednou ročně.

Rakovina prostaty se týká pouze starších mužů

Většina pacientů jsou muži starší 50 let. V posledních letech však roste i počet mladších pacientů. Rakovina se může objevit v jakémkoliv věku.

Operace prostaty způsobí nevratné úniky moči

Současné možnosti léčby jsou na tak pokročilé úrovni, že pokud je nemoc odhalena včas, pacient se vrátí k normálnímu životu bez následků.

S rakovinou prostaty končí sexuální život

Současné možnosti léčby jsou na tak pokročilé úrovni, že pokud je nemoc odhalena včas, pacient se vrátí k normálnímu životu bez následků.

Mýty
o rakovině prostaty
MUDr. Ivan Kolombo

Co se traduje a není to pravda

Týká se rakovina prostaty jen starších mužů? Ukončí operace prostaty sexuální život? Mýty o rakovině prostaty vyvrátil odborník na urologii Ivan Kolombo.

Mýty o rakovině plic

Rakovinou onemocnějí jen kuřáci

Tato nemoc sice postihuje převážně kuřáky, nikoliv však výhradně. Velký vliv má např. pasivní kouření nebo karcinogenní prostředí.

Rakovinou plic nemůže onemocnět mladý člověk

Rakovina postihuje především starší lidi, ale malé procento tvoří i mladší ročníky.

Znečištěné ovzduší je stejným rizikovým faktorem jako kouření

Jedná se o rizikový faktor, který může dlouhodobě vést ke vzniku rakoviny plic. Kouření však představuje nesrovnatelně vyšší riziko.

Operace rakoviny plic zvyšuje šanci, že se nemoc rozšíří

Operace rakoviny plic je prováděna takovým způsobem, že toto riziko zcela eliminuje.

Rakovina plic je neléčitelná

Rakovina plic bohužel patří k nemocem s horší prognózou. Pokud je však odhalena včas, pacient má díky pokročilé medicíně šanci začlenit se zpět do normálního života.

Kouření marihuany a e-cigaret nezvyšuje riziko vzniku rakoviny plic

Při kouření dochází ke vzniku karcinogenů, které podporují rakovinné bujení. Nezáleží na tom, zda kouříte cigarety, nebo marihuanu. U e-cigaret zatím nebyla jejich zdravotní rizika stoprocentně prokázána.

Mýty
o rakovině plic
MUDr. Martina Vašáková

Co se traduje a není to pravda

Mohou rakovinou plic onemocnět jen kuřáci? A je tato nemoc neléčitelná? Nejčastější mýty o rakovině plic vyvrátila odbornice na pneumologii Martina Vašáková.

Mýty o rakovině kůže

Lidé, kteří se dobře opalují, nejsou rizikovou skupinou

Je pravda, že lidé, kteří se dobře opalují a málokdy se na sluníčku spálí, mají nižší riziko vzniku rakoviny kůže. To však neznamená, že toto riziko je nulové.

Lidé s tmavším odstínem pleti nejsou rizikovou skupinou

Je pravda, že lidé, kteří mají tmavší pigment kůže, mají nižší riziko vzniku rakoviny kůže. To však neznamená, že toto riziko je nulové.

Rakovinu kůže způsobuje jen časté vystavování pokožky slunečnímu záření

Sluneční záření představuje největší riziko v případě rakoviny kůže. Ovšem může ji způsobit i například kontakt s chemikáliemi nebo radiačním zářením.

Rakovina kůže postihuje pouze starší lidi

Mezi nejčastější pacienty s rakovinou kůže patří lidé starší 60 let. Onemocnět ale mohou všechny věkové kategorie, obzvláště pak jedinci, kteří se vystavují často a intenzivně slunečnímu záření.

Mýty
o rakovině kůže
MUDr. Ondřej Kodet

Co se traduje a není to pravda

Že rakovinu kůže způsobuje jen sluneční záření? A postihuje nemoc pouze starší lidi? Nejčastější mýty o rakovině kůže vyvrátil odborník na dermatologii Ondřej Kodet.