Příznaky infarktu myokardu

Bolest na hrudi

Bolest často vystřeluje do levého ramene, krku až dolní čelisti, do zad nebo břicha. U pacientů s cukrovkou může být méně výrazná.

Studený pot

Během pár chvil člověka po celém těle polije studený pot.

Nevolnost

Často je přítomen pocit na zvracení či zvracení.

Slabost

Postižený nemá sílu se postavit na nohy a je mu na omdlení, chce se mu spát. Nestačí postiženého posadit a počkat, až se to zlepší, je třeba hned jednat.

Závrať

Srdce nepumpuje dostatek krve a kyslíku do hlavy a postižený se může cítit malátný, mohou mu ochabovat motorické funkce (pohyb), může vidět rozmazaně, může být dezorientovaný (nevědět, co se děje).

Dušnost

Postižený nemůže popadnout dech, dýchá zkráceně (jako pes).

Příznaky mrtvice

Bolest hlavy

Kvůli narušení obvyklého proudění krve nebo zvýšení nitrolebního tlaku postiženého bolí intenzivně hlava.

Neostré, rozmazané vidění

Postižený nedokáže zaostřit, vidí rozmazaně.

Pokles ústního koutku nebo očního víčka

Zaměřte se na obličej postiženého. Pokud ho požádáte, aby se usmál, bude patrný pokles jednoho koutku úst či jednoho očního víčka.

Nesrozumitelná řeč

Velmi nápadným projevem může být porucha řeči. Postižený má problém najít správná slova, neumí zopakovat vaši větu, říká nesmysly a zadrhává se.

Ztráta koordinace a závratě

Slabost končetin

Požádejte postiženého, aby předpažil obě ruce. V případě, že se jedná o mrtvici, nemůže je kvůli slabosti končetin udržet ve stejné výšce a jedna z nich klesá dolů.

Obrna jedné poloviny těla

Příznaky rakoviny prsu

Změna tvaru prsou

Některé ženy mají asymetrická prsa už od dospívání. Pokud se ale tvar prsu mění až v dospělosti, zvětšuje se nebo prs tuhne, může jít o varovné znamení.

Nepravidelné bradavky

Nádor může způsobit zploštění nebo vtažení bradavky. Někdy to může být patrné na první pohled, jindy si toho můžete všimnout při shybech nebo v kontrastu s druhou bradavkou, která je volná a pravidelná.

Pomerančová kůže

Když nádorové buňky zaplní drobné lymfatické cévy, je možné na prsu pozorovat takzvanou pomerančovou kůži. Tento efekt je viditelný trvale nebo při stisku.

Výtok z bradavky

Rakovinu prsu může signalizovat zaschlý sekret okolo bradavky nebo také změny připomínající ekzém. Pokud z bradavky vytéká, byť jen občas, zabarvená tekutina nebo i krev, okamžitě vyhledejte lékaře.

Bulka

Pokud si pacientka nebo pacient nahmatá v prsu jakoukoliv bulku nebo jiný tuhý útvar, návštěva lékaře je nezbytně nutná. Jen díky mamografickému vyšetření (případně i ultrazvuku) se lze přesvědčit o tom, zda se jedná o nezhoubnou cystu nebo rakovinu prsu.

Vtažení prsní tkáně

Kůže na zdravém prsu by měla být volná a hladká. Pokud se však objeví bulka, je v prsu fixovaná a při zvednutí horních končetin odolává pohybu, a tedy zůstává stále na stejném místě. To se projeví vtažením kůže, což vypadá jako důlek.

Zarudlá kůže

Rudá teplá kůže na prsu může být příznakem zánětu. V některých případech však signalizuje i zánětlivý karcinom.

Rozšíření žilek a bolest

Bolest prsou je často způsobena hormonálními změnami, cvičením nebo namáhavou prací. Není však vyloučeno, že může jít i o předzvěst rakoviny prsu. To samé platí i o viditelné spleti žilek. Tyto změny na prsou je třeba pravidelně kontrolovat a sledovat jejich souvislost s menstruačním cyklem a námahou.

Příznaky rakoviny prostaty

Potíže při močení

Nádor v oblasti pánve, který zasáhne močový měchýř a močovou trubici, se projevuje potížemi při močení. Běžné je časté nutkání na močení a chození na toaletu, a to i v noci. Může naopak docházet i k zadržování moči v těle, zejména způsobí-li nádor překážku v močovém ústrojí a močení se stává velmi náročným.

Bolesti

Nádory v oblasti pánve se mohou projevovat bolestmi v bedrech, zádech v oblasti kyčlí a dolních končetin.

Nechutenství

Stejně jako při většině onemocnění, i při rakovině nemocný ztrácí chuť k jídlu.

Hubnutí

Nádory, které se v těle nacházejí delší dobu, často způsobují úbytek váhy vzhledem k častému nechutenství a dalších zdravotním komplikacím, které se s nemocí pojí.

Únava a slabost

Rakovina je závažné onemocnění, které ovlivňuje celkovou tělesnou kondici. Pacient může být velmi unavený se silnou potřebou spát.

Příznaky rakoviny plic

Kašel a chrapot

Mezi první příznaky může patřit sípání a kašel, který je oproti běžnému nachlazení dráždivější a úpornější. Pokud kašel přetrvává několik týdnů, buďte na pozoru. Může se přidat chrapot, který rovněž přetrvává nebývale dlouho.

Krev

Ve vykašlaném hlenu se mohou objevit stopy krve. V pokročilejších stadiích i ve značné míře.

Obtížné dýchání

Postiženému se hůře dýchá, nemůže se nadechnout doslova do plných plic. Může se jednat o běžné onemocnění, ale i o rakovinné bujení, které v plicích utvořilo překážku.

Problémy s polykáním

Pacient má opakované problémy polknout, a to nejen pevnou stravu, ale i tekutiny. Pocit může být vnímám podobně jako když má člověk ošklivou angínu. Postižený si rovněž může stěžovat na pocit, že mu něco uvízlo v krku.

Opakující se záněty dýchacího ústrojí

Trápí-li člověka časté záněty v oblasti nosohltanu, průdušek a plic, může se jednat o hlubší problém.

Bolest

Rakovina se projevuje i bolestí svalů či pícháním na hrudi. Pocity mohou být podobné jako u zánětu průdušek a/nebo plic.

Otoky

Otoky obličeje, krku a horních končetin.

Hubnutí

Nádory, které se v těle pacienta nacházejí delší dobu, způsobují často úbytek váhy, neboť nemocný často z důvodu celé řady zdravotních komplikací nemá chuť k jídlu nebo je pro něj příjem potravy bolestivý a vyčerpávající.

Únava a slabost

Rakovina je závažné onemocnění, které ovlivňuje celkovou tělesnou kondici. Pacient může být velmi unavený se silnou potřebou spát.

Příznaky rakoviny kůže

Uzlík nebo hrbol

Vzniká náhle, roste buď do hloubky, nebo se zvětšuje plošně a obvykle se objevuje na částech těla vystavených slunci, jako jsou obličej, krk, záda nebo ramena. Obvykle se jedná o bazaliom.

Tmavá zvětšující se skvrna

Nový útvar na podkladě znaménka, který se může projevovat jako malá skvrna s nejasnými okraji a časem se zvětšuje. Jakmile velikost znaménka překročí 5 mm, je třeba nechat jej prohlédnout lékařem. Obvykle se jedná o melanom.

Solární keratózy

Malé šupinaté skvrny na hlavě, krku, uších, nosu nebo rukou.

Mateřská znaménka

Většinou se na kůži objevují v mládí nebo v rané dospělosti. Vždy u nich existuje potenciální možnost zhoubného bujení. Mateřská znaménka si pravidelně kontrolujte.

Atypická znaménka

Vystouplá, nejasně ohraničená nebo jinak nestandardní znaménka je obzvláště nutné chránit před slunečním zářením nebo si je nechat odstranit. Znaménka je třeba pravidelně kontrolovat.

Příznaky encefalitidy

Bolest hlavy a svalů

Zvýšená teplota

Únava

Světloplachost

Spavost až kóma

Slabost svalů

Třesy

Zvracení

Příznaky roztroušené sklerózy

Poruchy zraku.

Změny citlivosti končetin

Bolest a svalové křeče

Pokles aktivity

Potíže s rovnováhou

Poruchy močení

Sexuální dysfunkce

Nepozornost a náladovost

Únava

Snížená pohyblivost

Problémy s pamětí

Příznaky Alzheimerovy choroby

Ztráty paměti a orientace

Neschopnost učit se novým věcem

Problémy čtení, psaní a práce s čísly

Neschopnost racionálního myšlení a organizace

Ztráta pozornosti

Neschopnost adaptace na nové situace

Příznaky Parkinsonovy choroby

Rychle nastupující únava

Pocit tuhosti končetin

Pocit těžkých končetin

Svalové křeče

Zpomalení chůze

Zvýšená tvorba slin, slz a potu

Třes

Porucha rovnováhy

Poruchy psaní

Poruchy vyjadřování